Mini ATS -lərin quraşdırılması və satışımini ats

Bildiyimiz kimi telekommunikasiya qurğuları olmadan hər hansi bir şirkətin, otellərin, xəstaxanalrın və ya bir qurumun müasir şəkildə fəaliyyət göstərməsi mümkünsüzdü.ProTech şirkətinin təklif etdiyi müasir mini ATS sistemlərinin köməkliyi ilə siz öz şirkətinizin telefon şəbəkəsini  yarada biləcəksiniz. Mini ATS telekommunikasiya qurğusu sizin işinizə necə kömək ola bilər ?
Xaricdən və daxildən gələn zənglərin qəbulu və yönlərdirilməsi, faks qəbulu və ötürülməsi, xarici və daxili zənglərin konfrans rabitəsi, salamlama xidməti, bir və ya bir neçə şəhər və mobil GSM nömrələrinin bir şəbəkədə cəmləşməsi, hər bir işcinin özünə məxsuz daxili nömrəsi və s. kimi funksiyaları ilə sizin işinizdə fasiləsiz kömək ola bilər. Mini ATS-lər ProTech şirkətinin təcrübəli mütəxəssisləri tərifindən zamanətli quraşdırılır və texniki servis xidməti daim sizin şirkətə dəstək olur və quraşdırılmış bütün avadanlıra zəmanət verir.

Mini – ATS –lərin quraşdırılması 5 mərhələdə aparılır:

● Şəbəkənin sxematik planının hazırlanması
● Lahiyə üçün smetanın hazırlanması
● Quraşdırma işləri ( kabel xətlərinin montajı )
● Mini ATS köklənməsi (proqramlaşdırılması)
● İstifadəçilərin təlimatlandırılması….